>

პრობლემების კვლევა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმაყოფილების ხარისხის კვლევა ანგარიში მოამზადა ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბმა 2017 წლის აპრილში NED - ის მიერ მხარადჭერილი პროექტის, „მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენება სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისთვის“ ფარგლებში.  
კვლევის მიზანი იყო მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმაყოფილების ხარისხის განსაზღვრა, ე.წ. „მოქალაქეთა ანგარიშგების ბარათის“ წარმოება.

კვლევის პროცესში მოპოვებულ იქნა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მხრიდან რაოდენობრივი კვლევის მეთოდით,  კვლევის გეოგრაფიული არეალი მოიცავდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 16 ადმინისტრაციული ერთეულს. 

გადმოწერეთ ანგარიშის დოკუმენტი

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა