>

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

არასამეწარმეო იურიდიული პირების საქმიანობის კვლევის ანგარიში მომზადდა პროექტ „მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსდა (National Endowment for Democracy) NED-ის მიერ.
აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო მუნიციპალური არასამეწარმეო იურიდიული პირების საქმიანობისა და ცნობადობის შეფასება. კვლევის გენერალურ ერთობლიობა: ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალტეტების მოსახლეობა.

სულ გამოიკითხა 150 ინტერვიუერი (თითოეულ მუნიციპალიტეტში 50).

 

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმაყოფილების ხარისხის კვლევა ანგარიში მოამზადა ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბმა 2017 წლის აპრილში NED - ის მიერ მხარადჭერილი პროექტის, „მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენება სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისთვის“ ფარგლებში.  
კვლევის მიზანი იყო მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმაყოფილების ხარისხის განსაზღვრა, ე.წ. „მოქალაქეთა ანგარიშგების ბარათის“ წარმოება.

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ანგარიში მომზადდა პროექტი: „ელექტრონული მექანიზმები ღია თვითმმართველობისათვის“  ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მიერ. პროექტს ახორცილებს: ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი „პროგრესის სახლი“.

„მუნიციპალური სერვისების მიწოდების და მოსახლეობის კმაყოფილების ხარისხის კვლევა“ ორ ეტაპად ჩატარდა, 2018 წლის აგვისტოსა და 2019 წლის იანვარში. წარმოდგენილ ანგარიშში მოცემულია ორთავე ეტაპის კვლევისას აღმოჩენილი ძირითადი მიგნებები და საჭიროებები. 

ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია და ანგარიშის შინაარსის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

 

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ანგარიში მომზადდა პროექტი: "თანამშრომლობა ქალაქ ოზურგეთში თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მუნიციპალური სერვისების გასაუმჯობესებლად“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროპის ფონდის მიერ. პროექტს ახორცილებენ: ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი და გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრი.

„მუნიციპალური სერვისების მიწოდების და მოსახლეობის კმაყოფილების ხარისხის კვლევა“ ორ ეტაპად ჩატარდა, 2017 წლის შემოდგომასა და 2018 წლის გაზაფხულზე. წარმოდგენილ ანგარიშში მოცემულია ორთავე ეტაპის კვლევისას აღმოჩენილი ძირითადი მიგნებები და საჭიროებები. 

ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები და ანგარიშის შინაარსის ევროპის ფონდის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

 

გადმოწერეთ ანგარიშის დოკუმენტი

დოკუმენტების ძებნა