სამი ჰიპოსტაზის თეორია

საინტერესო და მარად აქტუალური თეორია… „სამი ჰიპოსტაზის თეორია“ ე.წ. „სამი ჰიპოსტაზის თეორია“ 1930-იან წლებში იქნა შემუშავებული გერმანელი მეცნიერის გოტფრიდ ბენის მიერ და იგი ჰიტლერის წინააღმდეგ

გაგრძელება