რატომ იქცა მემარცხენე მოძრაობებისთვის კლიმატის პრობლემები ცენტრალურ საკითხად?

კლიმატის ცვილებები და გლობალური დათბობა აქტუალური პოლიტიკური საკითხი, რომაა ამაზე, შეიძლება ითვას, აღარავინ დაობს. გაეროს 1997 წლის კიოტოს ოქმი, 2015 წლის პარიზის ხელშეკრულება თუ კიდევ

გაგრძელება