კრიტიკული ანალიზი სტატიისა ჯეიმს პეტრასი – „არასამთავრობოები იმპერიალიზმის სამსახურში“

ჯეიმს პეტრასი, საკუთარი სოციალისტური იდეოლოგიით, სტატიაში არასმთავრობო ორგანიზაციების შესახებ წერს, უფრო სწორად აკრიტიკებს მათ მეთოდებსა და პრაქტიკას. თვლის, რომ ისინი ადამიანთა კონტროლის, პრობლემათა შენიღბვის იარაღია

გაგრძელება