დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება (კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 03) – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი   ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა,

გაგრძელება

მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (060204)

მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება (060204) – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი   ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური   ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:   280 000

გაგრძელება

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (060205)

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება (კლასიფიკაციის კოდი: 060205) – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი   ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

გაგრძელება

სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა

სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 00) – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი პროგრამის ბიუჯეტი:   1 800 000   მათ შორის:   ქვეპროგრამის

გაგრძელება

დღის ცენტრის დაფინანსება

დღის ცენტრის დაფინანსება (კლასიფიკაციის კოდი: 06 02 02) – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წელი   ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

გაგრძელება

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები 1.    მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 2.    დღის ცენტრის თანადაფინანსება 3.    დედ-ამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა დახმარება 4.  

გაგრძელება