იადვიგა შეფერის ბიუსტი სამუსიკო სკოლასთან

5-iadviga-Seferis