ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატების ანგარიშვალდებულება - ჩანართი #1